mediahint separator

 Mediahint kreira vidljivost projekta “Regionalni centar kompetentnosti Ruđer Bošković”

Zagrebačka tehnička škola Ruđera Boškovića ususret 75. godišnjici od osnutka provodi projekt uspostave infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Ruđera Boškovića kroz projekt “RCK Ruđera Boškovića” financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (2014.-2020.).

Iz Ruđerovih su školskih klupa tijekom duge povijesti izašli brojni stručnjaci, a i u svojoj budućnosti, ova škola želi biti prepoznata kao obrazovna institucija u okviru koje je učenicima osigurana vrhunska kvaliteta praktične nastave i vježbi u strukovnom obrazovanju za svaki obrazovni program u prioritetnom sektoru elektrotehnika i računalstvo.

Projektne aktivnosti uključuju uspostavu samog Regionalnog centra koja uključuje definiranje strategije, analizu tržišta rada, jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih radnika/ica, uspostavu suradnje s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje i sličnim centrima te uspostavu suradnje s visokim učilištima i znanstvenim institucijama na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Projekt podrazumijeva izradu standarda zanimanja i kvalifikacija te novog strukovnog kurikuluma Tehničar za mehatroniku na razini 4.2 i i novih strukovnih kurikuluma na razini 5 HKO (Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na područjima industrijske automatizacije, automatizacije u zgradarstvu i energetike). Uz navedeno, projekt uključuje izradu novih te revidiranje starih planova i programa za osposobljavanje i usavršavanje odraslih, kao i prilagodbu svih planova i programa za osobe s poteškoćama i invaliditetom. Usavršavanje nastavnika i mentora u tvrtkama kao i uspostava praktične nastave u tvrtkama posebno je važan segment uz koji je vezana i nabava specijalizirane opreme.

Uz nove tehnologije i opremu u Centru, koje će pratiti i relevantnost kurikuluma te njihova provedba, pojačana suradnja s poslodavcima i visokim učilištima, učenicima će osigurati kvalitetniji pristup učenju temeljenom na radu. Na taj način, usvojivši znanja i vještine u skladu s vremenom, oni će biti spremniji odgovoriti na izazove tržišta rada te prenijeti nove ideje u industriju.

Mediahint će kao komunikacijski partner u projektu provoditi planirane aktivnosti promocije i vidljivosti Centra, kao i samog projekta. Provedba marketinških te aktivnosti odnosa s javnošću će obuhvatiti širok spektar zadataka. Od osmišljavanja vizualnog identiteta, kreiranja promotivnih materijala, produkcije video materijala te snimanja TV spota, sve do zakupa medija.
Cilj je izgraditi i održavati imidž, podizati vidljivost i svijest o temama i projektu te jasno i pravovremeno distribuirati ključne poruke raznolikim kanalima. Jednako tako je cilj privući korisnike obrazovnih programa, popularizirati strukovna zanimanja u Centru i općenito u Hrvatskoj te posljedično povećati interes potencijalnih i budućih korisnika Centra kako bi se ostvarila financijska samoodrživost.

mediahint separator