mediahint separator

Sudjelujemo na projektu kojim će se unaprijediti sustav zbrinjavanja životinja i jačanja zelene infrastrukture

Oporavilište za divlje životinje projekt je kojeg provodi Grad Zagreb s ciljem razvoja sustava zbrinjavanja zavičajnih divljih vrsta koje su nađene bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane. Grade se i opremaju novi smještajni kapaciteti Oporavilišta koje djeluje u sklopu Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba, osiguravaju se uvjeti za prihvat i prijevoz životinja, pružanje veterinarske skrbi te se gradi i letnica za zaštićene ptice.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Izgradnja i opremanje novog objekta oporavilišta u Dumovcu. Osim gradnje objekta potrebno je unaprijediti sposobnost Ustanove za hvatanje i prijevoz nađenih životinja nabavom i opremanjem novog vozila.
  2. Jačanje kapaciteta Ustanove za prihvat i skrb o zaštićenim divljim vrstama kroz trening i edukaciju djelatnika i suradnika, unaprjeđenje informacijskog sustava za evidenciju životinja na skrbi, dojavu o nađenim životinjama te poslovanje oporavilišta te unaprjeđenje sustava za praćenje uspješnosti povratka životinja u prirodu.
  3. Podizanje svijesti javnosti o očuvanju vrsta koje se zbrinjavaju u oporavilištu kroz promotivno edukativnu kampanju, razvoj i provedbu volonterskih programa, te programa stručnih praksi za učenike srednjih škola i studenata fakulteta.
Sudjelujemo na projektu kojim će se unaprijediti sustav zbrinjavanja životinja i jačanja zelene infrastrukture

Novi objekt će raspolagati s 20 smještajnih jedinica za preko 30 vrsta zaštićenih životinja, od toga 2 jedinice za karantenu (jedna za ptice, a druga za ostale životinje). Time će se kapacitet oporavilišta značajno povećati. Osim smještajnih kapaciteta objekt će biti opremljen suvremenom veterinarskom ambulantom koja će osiguravati adekvatan prihvat životinja, pružanje primjerene veterinarske skrbi i provedbu osnovnih veterinarskih tretmana i liječenja.

Mediahint će, kao agencija za odnose s javnošću, osigurati promociju i vidljivost projekta široj i stručnoj javnosti sa svrhom promoviranja projekta, njegovih rezultata i izvora financiranja. Aktivnosti će se sastojati od organizacije informativnih događaja, pripremu i tisak plakata, letaka, brošura o projektu, informacijskih ploča, naljepnica za opremu i vozila, objava o provedbi projekta na internetskim stranicama Zoološkog vrta te priopćenja za medije.

U sklopu projekta ojačat će se kapaciteti Ustanove kroz edukaciju i trening djelatnika i suradnika te unaprijediti sustavi za evidenciju životinja i njihovo praćenje nakon povratka u prirodu. Edukativnom kampanjom i stručnim programima radit će se na podizanju svijesti javnosti o očuvanju divljih vrsta i radu oporavilišta (ex situ zaštita divljih vrsta).