Projekt KLIM Kontija – Limski zaljev

mediahint separator

U kolovozu 2018. godine projekt „Klim Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima“ dobio je zeleno svjetlo te su Općina Vrsar-Orsera i partneri Istarska Županija i Javna ustanova Natura Histrica krenuli u realizaciju zadanih ciljeva

  • uspostavu sustava za upravljanje posjetiteljima
  • održivo upravljanje zaštićenim područjima prirodne baštine i edukaciju lokalnog stanovništva

Budući da je turizam važna gospodarska grana u Republici Hrvatskoj, osobito u Istri, jedan od primarnih ciljeva Općine Vrsar je upravo daljnji razvoj turizma, a šuma Kontija kao ključni prirodni resurs ovdje igra važnu ulogu. Projektom se predviđa izgradnja Znanstveno-edukacijskog centra (ZEC) u šumi Kontija, kao i uređenje 5 kilometara dugih biciklističkih staza i poučnih šetnica bez ikakvog narušavanja prirode. Na taj se način posjetiteljima omogućuje kretanje duž cijelog područja uz mogućnost rekreacije i uključivanje u edukativne programe.

Jedna od uloga Mediahinta u ovom projektu, bila je izrada vizualnog identiteta  koji će poput predivnog krajolika i znanstveno-edukativnog sadržaja, biti originalan, prepoznatljiv i lako pamtljiv. Kao vizualna prezentacija, odnosno sredstvo kojim će se komunicirati svi aspekti koji formiraju ovaj projekt, bitno je da ono odaje vrijednost karaktera projekta. Gledajući ljepotu Limskog zaljeva i šume Kontija, zaključeno je da ih se svakako mora uključiti u vizual, te je tako, prateći obrise ovog geografskog fenomena, stvoreno grafičko utjelovljenje očaravajućeg krajolika. Osmišljen je sa svrhom vizualne estetike i postizanja asocijacije na područje koje obiluje iznimnom prirodnom, ali i kulturnom baštinom.

Razmatrano je mnogo opcija, no većinom su sve bazirane na kombinaciji plavih, zelenih i bijelih tonova s crnim obrubom (vanjskim linijama). Prvobitne verzije pune dinamike, žarkih boja, detalja i mekanih linija koje su težile apstrakciji, zamijenjene su varijantama grubljih, oštrijih, strožih linija kako bi fokus bio na najbitnijim i najatraktivnijim čimbenicima. Jednostavnost i čistoća smještene su u prvi plan, te su time nastale finalne verzije vizualnog identiteta s prirodnim obilježjem kao osnovnim motivom.

Simboli logotipa razlikuju se ovisno o namjeni, iako su te razlike minimalne. Baziraju se na bojama, osim u jednom slučaju gdje dolazi do izmjene linija iz ravnih u oble. Nalaze se na odjevnim predmetima, torbama, bilježnicama, olovkama, pa čak i na posuđu, te ovisno o pozadini, dostupne su bezbojne varijante ili pak one u boji. Svi suveniri čiji smo dizajn izradili bit će dostupni za kupnju u sklopu Znanstveno-edukativnog centra (ZEC-a).

Marketing plan projekta KLIM uključivao je istraživanje tržišta analizu elemenata marketing miksa, određivanje ciljnih kupaca i ciljnih tržišta, strategiju pozicioniranja i promocije, kao i brending destinacije u cilju prepoznatljivosti Limskog kanala i šume Kontija. Također, u sklopu Marketing plana bilo je potrebno izraditi media plan i definirati budžet promocije destinacije za naredne tri godine od završetka projekta, ali i napraviti web sjedište projekta.